Regelendringer 2020 sesongen

I forbindesle med 2020 sesongen er det gjort et par endringer i regelverket.

  • Fra og med jaktfeltkarusellen 2020 blir vektgrensa på våpen i jaktklassen økt fra 5,0 kilo til 5,5 kilo. 
  • Det blir også fra i år påbudt med kammerflagg hvis en ikke har tatt ut sluttstykket i transport til og fra standplass.  Sluttstykket skal ikke settes inn eller kammerflagg tas ut før på kommando: LADING.


Se oppdatert regelverk for 2020-sesongen under overskriften Regelverk - Regelverk BOJ

11.02.2020 16:40
lagt til handlevogn