Annet

Det er stevneleders ansvar å:

 • Føre kontroll med at regelverket overholdes, også under skytingen.

 • Ta stikkprøver blant påmeldte skyttere før skyting finner sted.

 • Sørge for at det forefinnes digital vekt for vektkontroll av våpen samt vekt for kontroll av avtrekker på stedet.

 • At det benyttes tolker/kuler i aktuell(e) kaliber ved tvil om skuddverdier.

 • Ved for høy våpenvekt eller for lett avtrekk skal vedkommende våpen/nr skrives ned, og kontrolleres på neste stevne.

  Ved for høy våpenvekt rykker vedkommende opp i sporterklasse.

  Ved for lett avtrekk blir skytter pålagt å rette dette til neste stevne. Utelatelse medfører avvisning.

Kommunikasjon:

 • Det skal være muligheter for samband mellom: standplass, anvisere, sekretariat og stevneleder. 

Førstehjelpsutstyr:

 • Det skal forefinnes lett tilgjengelig og nødvendig førstehjelpsutstyr på stedet.

Anvisning: 

 • Skivene anvises på standplassteders ordre.

 • Det anvises først antall treff, deretter antall innertreff. Vanlig anviserspak benyttes. 1 treff spak ned venstre, 2 treff spak ned høyre, 3 treff spak rett opp.

 • Treff i skiva, men utenfor treffområde skal anvises med treffpunkt på skiva, men med en mindre anviserspak.

 • Skivene klistres etter standplassleders ordre.

 • Skytterne skal ha mulighet til å se sin første påskutte skive før klistring. 

 • Aspirantskyting skal bestå av 10 skiver, hvor det skytes henholdsvis 1, 4 og 5 skiver før anvisning. (Anvisning etter 1. skive, etter 5. skive og etter 10. skive)


Protest: 

 • Dersom en skytter ikke er enig i den anvisning eller de poeng han har fått, skal han umiddelbart protestere muntlig ovenfor standplassleder, og før denne gir ordre om skiveklistring.

For mange skudd i skiva:

 • Dersom en skytter har 4 skudd i sin skive, og andre har skutt på denne, får skytteren de 3 beste verdiene.

 • Ved tilsvarende, 5 skudd, skal det foretas omskyting. Skytteren skal ikke ha dårligere verdi enn de 3 dårligste skuddene, men heller ikke bedre enn de 3 beste skuddene av de opprinnelige 5.

 • Dersom en skytter skyter mer enn 3 skudd på en standplass mot samme skive, skal dette resultere i 0/0 på angjeldende skyting.

 • Skudd før ILD og etter STANS trekkes med den beste verdi på det antall avgitte skudd før/etter.

Poengberegning:

 • Alle resultat (treff/innertreff) omregnes i poeng.

 • Figurtreff gir 3 poeng.

 • Innertreff gir 2 poeng i tillegg.

 • 27/20 gir da: (27 x 3) + (20 x 2) = 81 + 40. Sum 121 poeng.

 

Rangering ved poenglikehet i det enkelte stevnet: 

 • Prioritering ved poenglikhet fastsettes på forhånd. Dersom dette ikke er gjort, skal det rangeres bakfra, slik at en starter med siste påskutte skive, dernest nest siste, tredje siste og videre framover mot første skive. Ved fortsatt likhet skal rangeres det etter Storvilt/Rovvilt poeng.

Rangering ved poenglikehet i karusellen sammenlagt: 

 • Ved poenglikhet i karusellen sammenlagt skal skytternes innbyrdes oppgjør på de enkelte stevner avgjøre rangeringen.

Påmeldingsavgift 2023:

 • 100,- ASP og D1, D2.
 • 200,- Voksne
 • 200,- Karusell

Startkontingenten kan endres av BOJ.

Vi oppfordrer påmeldte skyttere som likevel ikke kan komme, å si ifra om dette til stevnearrangør.

Sikkerhetsbestemmelser:

 • Fra og med 2020 sesongen er det påbudt med kammerflagg hvis en ikke har tatt ut sluttstykket i transport til og fra standplass. Sluttstykket skal ikke settes inn eller kammerflagg tas ut før på kommando: LADING.

 • Våpenet skal bæres i reim, futteral eller koffert, rundt i løypa.

lagt til handlevogn