Overskrift

Klasser:

Sporter A, Sporter B, Jakt A, Jakt B, Jakt C, Eldre veteran, Yngre veteran, Eldre junior,  Yngre junior, Eldre aspirant, Yngre aspirant, 


Klasseinndeling - Alder:

Yngre aspriant: Til og med det året man fyller 11 år.

Eldre aspirant: Til og med det året man fyller 15 år.

Yngre junior: Til og med det året man fyller 16 år.

Eldre junior: Fra og med det året man fyller 17 år til og med det året man fyller 19 år. (Yngre juniorer som skyter med jaktutstyr kan rykke opp i klasse Jakt C i stedet for klasse Eldre junior ved eget ønske. Skyttere må selv passe på dette ved påmelding, og denne kan senere ikke bytte klasse innefor samme sesong. Skyttere som velger å skyte i klasse Jakt C må følge ordinær klassesetting for jaktklassene andre året.)

Yngre veteran: Fra og med det året man fyller 55 år til og med det året man fyller 64 år.(Yngre Veteran blir automatisk oppført i klassen ved fylte 55 år. Skyttere fylt 55 år kan etter eget ønkse skyte i Jakt eller Sporter klassen der en hører til etter klassesettingsreglene (se under). Skytteren må selv passe på dette ved påmelding, og denne kan senere ikke bytte klasse innenfor samme sesong.

Eldre veteran: Fra og med det året man fyller 65 år.

Klassekriterier - Resultat:

Jakt C: Alle som ikke har oppnådd 105 poeng minst 2 ganger i foregående års jaktfeltkarusell.

Jakt B: Alle som har oppnådd 105 poeng eller mer, men mindre enn 132 poeng, minst 2 ganger i foregående års jaktkarusell.

Jakt A: Alle som har oppnådd 132 poeng eller mer, minst 2 ganger i foregående års jaktfeltkarusell.

Sporter B: Alle som ønsker, uavhengig av utstyr. Videre de som ikke har oppnådd 142 poeng minst 2 ganger i foregående års jaktfeltkarusell i klassen.

Sporter A: Alle som har oppnådd 142 poeng eller mer, minst 2 ganger i foregående års jaktfeltkarusell.

Nybegynnere skal starte i klasse B (evt junior/veteran etter alder )

Opprykk Juniorer : Etter gjeldende poengkrav for respektiv klasse ( jakt/sporter ).

Opprykk Jakt/Sporter : Etter gjeldende poengkrav ( SpB/SpA )

Klassesetting: Skytterne klassesettes etter de to beste stevnene etter tilgjengelige resultater forrige jaktfeltsesong. Foreligger kun ett resultat, legges dette til grunn for klassesetting.

Klasseendring:

Alle som ønsker det, kan selvsagt skyte i en høyere (vanskeligere) klasse enn den en er oppført i. Skytterne må imidlertid selv skyte seg ned til en lavere (lettere) klasse.

Det er anledning for at deltagere i eldre aspirant ved de enkelte stevnene å delta i aspirant- klassen med cal. 22 samtidig som denne er deltager i yngre junior med dertil lovlig våpen. Deltageren betaler startkontingent også i denne klassen. Deltageren kan i karusellskytingen kun delta i aspirantklassen.

Storvilt-klasseinndeling:

Sporter A og B samt Yngre Veteran

Øvrige. Det skal være minimum 2 forskjellige skyteskiver som inngår i "storvilten". Resultatet fremstår som samlet poengsum.