Ingen utsending av varer på grunn av elgjakt

Fra og med 23. september til og med 11. september sender vi ikke ut varer på grunn av at vår ansvarlige for utsending er på elghjakt.

20.09.2021 18:20